Close
Shopping Cart
Your Cart is Empty

Styleguide

Här får Du inblick i de klassiska stilar som råder inom inredning.

Våra korta generella beskrivningar är tänkta främst som hjälp när Du handlar hos oss och ska bestämma Ditt val för att skapa harmonisk helhet i Ditt hem eller annanstans.

Du kan alltid söka vidare information om de här inredningsstilarna och hur de har utvecklats i olika länder och tidsperioder, på egen hand om Du liksom vi tycker att det är ett intressant ämne och vill veta mer.

Vidare är det inte att rekommendera att i en bostadsmiljö alltid vara strikt bunden till en viss stil. Däremot bör Du vara medveten, vilken stil Du vill följa, för att kunna anpassa den för de egna behoven i det egna hemmet eller i annat sammanhang.

Exempelvis vinner de flesta moderna miljöer på allmogeinslag medan kontor blir imponerande med empiredetaljer osv.